ROZEZNANIE RYNKU z dnia 6.06.2023 r.
w przedmiocie organizacji jednodniowej wycieczki do Zwierzyńca dla uczestników projektu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem  – Dom Dziennej Pomocy”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do złożenia oferty w przedmiocie organizacji jednodniowej wycieczki do Zwierzyńca na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku wraz ze wzorem oferty

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 6.02.2023 r.
w przedmiocie: zakup i dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej  na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem – Dom Dziennej Pomocy”Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-202

Zapraszamy do złożenia oferty w przedmiocie wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku wraz ze wzorem oferty

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 16.01.2023 r.
w przedmiocie: zakup i dostawa komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz telewizora z uchwytem na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju; realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem  – Dom Dziennej Pomocy”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-202

Zapraszamy do złożenia oferty w przedmiocie zakup i dostawa komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz telewizora z uchwytem na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku wraz ze wzorem oferty

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 16.01.2023 r.
w przedmiocie: zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem – Dom Dziennej Pomocy”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do złożenia oferty w przedmiocie zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku wraz ze wzorem oferty

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 16.01.2023 r.
w przedmiocie: zakup i dostawa drobnego wyposażenia AGD – RTV na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu„Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem – Dom Dziennej Pomocy” Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do złożenia oferty w przedmiocie zakup i dostawa drobnego wyposażenia AGD – RTV na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku wraz ze wzorem oferty

—————————————-

Z przyjemnością informujemy, że w mieście Biłgoraj, w województwie Lubelskim zostanie uruchomiony dla Państwa Dzienny Dom Pomocy. 

Dzienny Dom Pomocy zapewniać będzie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zajęcia aktywizacyjne dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Będą to m.in. zajęcia:
– gimnastyczne (fizjoterapia)
– informatyczne 
– plastyczne
– rękodzielnicze
– muzyczne
– wsparcie udzielane przez psychologa, dietetyka i prawnika.

Ponadto uczestnicy projektu korzystający z Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju będą mogli skorzystać z:
– jednodniowych wycieczek i imprez kulturalnych 
– książek, gazet i czasopism, gier
– dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad)
– dowozu z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy i z powrotem.

Dzienny Dom Pomocy w Biłgoraju jest uruchamiany w ramach projektu Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem – Dom Dziennej Pomocy
Przewidywany termin otwarcia: grudzień 2022 r.

PROJEKT JEST NIEODPŁATNY – UCZESTNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT!

Szczegóły na temat projektu znajdują się w zakładce: O PROJEKCIE