02.10.2023

Seniorzy i Seniorki! 
Z przyjemnością informujemy, że w miejscowości KULNO, w gminie Kuryłówka kontynuowane będą usługi opiekuńcze dla Państwa w Dziennym Domu
Pomocy.

Dzienny Dom Pomocy zapewnia usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zajęcia aktywizacyjne m.in.: 
– gimnastyczne
– informatyczne 
– ogrodnicze i florystyczne 
– plastyczne i rękodzielnicze
– muzyczne 

ponadto

– zapewniony dostęp do książek, prasy i gier
–posiłki i napoje
– transport

Na Facebooku Dziennego Domu Seniora:
www.facebook.com/DomSenioraKulno jest dużo zdjęć i filmików pokazujących
jak wyglądają zajęcia i czas pobytu. Zapraszamy do obejrzenia!

Dzienny Dom Pomocy w Kulnie świadczy swoje usługi za częściową odpłatnością.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Adres: 37-303 Kulno 104 (budynek starej szkoły)
E-mail: pas@wizjasukcesu.eu
Telefon: 887 021 244

Seniorzy i Seniorki! 

Z przyjemnością informujemy, że w miejscowości KULNO, w gminie Kuryłówka zostanie uruchomiony dla Państwa Dzienny Dom Pomocy. 

Dzienny Dom Pomocy zapewniać będzie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zajęcia aktywizacyjne m.in.: 

– gimnastyczne
– informatyczne 
– ogrodnicze i florystyczne 
– plastyczne i rękodzielnicze
– muzyczne 

ponadto

– jednodniowe wycieczki i imprezy kulturalne 
– zapewniony dostęp do książek, prasy i gier
– dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad)
– transport

Dzienny Dom Pomocy w Kulnie jest uruchamiany w ramach projektu „Przystań aktywności seniora”. Przewidywany termin otwarcia: sierpień 2021 r.

Szczegóły na temat projektu znajdują się w zakładce: O PROJEKCIE