ROZEZNANIE RYNKU

w przedmiocie: zakup i dostawa komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz telewizora z uchwytem na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju; realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem  – Dom Dziennej Pomocy”, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do złożenia ofert w przedmiocie: zakup i dostawa komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz telewizora z uchwytem na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju

Załączniki:
Rozeznanie rynku
Wzór oferty