13.05.2022
Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 31.05.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

29.04.2022
Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie zostaje przedłużona do dnia 13.05.2022 roku, zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu § 7 ust. 3.

11.04.2022
AKTUALIZACJA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Informujemy, iż w dniu 11.04.2022 r. został zaktualizowany formularz rekrutacyjny (wzór dokumentu znajduje się w zakładce DO POBRANIA)

23.03.2022
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WIZJA SUKCESU – II EDYCJA”

Informujemy, iż w dniu 23.03.2022 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja”, realizowanym przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O. w ramach Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” – DOKUMENTY DO POBRANIA.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami: Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wizja Sukcesu – II edycja” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Wizja Sukcesu – II edycja”:

Stowarzyszenie Wizja Sukcesu

Biuro projektu:
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 725 194 753, e-mail: ws2@wizjasukcesu.eu
 

23.03.2022
Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 11.04.2022 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska oraz PH GROUP SP. Z O.O.  rozpoczyna rekrutację do projektu  „Wizja Sukcesu – II edycja”.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 11.04.2022 r. do 29.04.2022 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 – 16:00, w Biurze projektu: „Wizja Sukcesu – II edycja”  Stowarzyszenia Wizja Sukcesu al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Szczegóły znajdują się zakładce REKRUTACJA