CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych oraz poprawa w codziennym funkcjonowaniu 28 osób (założenie:16 kobiet, 12 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; z obszaru województwa lubelskiego, powiatu Tomaszewskiego, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w tymże powiecie w okresie od dnia 01.10.2022 do dnia 31.10.2023 r.