Witamy na stronie Stowarzyszenia „Wizja Sukcesu”. Realizujemy projekty wspierające osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność na rynku pracy. Specjalizujemy się w usługach informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

1. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z BEZROBOCIEM, WYKLUCZENIEM I
MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ,
2. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INICJATYW GOSPODARCZYCH,
3. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI,
4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH POPRZEZ
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZEROKO POJĘTEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ, A PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY DLA OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE,
5. PROMOWANIE INICJACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ,
6. DZIAŁANIA NA RZECZ IDEI ROZWOJU DEMOKRACJI,
7. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA,
8. PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, BADAWCZO-ROZWOJOWEJ,
EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ,
9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY,
11. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ,
12. WSPIERANIE I ROZWÓJ KULTURY,
13. DZIAŁLALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO,
14. POMOC HUMANITARNA,
15. WSPIERANIE ROZWOJU TRZECIEGO SEKTORA,
16. WSPIERANIE I AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH,
17. WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI, ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I TECHNIK.